Veteranencafé Geldermalsen

Een groep van ongeveer 40 veteranen uit de gemeente Geldermalsen kwam op donderdag 19 november bijeen in grandcafé Le Mélangeur. Voor het eerst werd er een lokaal veteranencafé georganiseerd door het 4 en 5 mei comité in nauwe samenwerking met de gemeente Geldermalsen. Burgemeester Miranda de Vries verrichtte de opening en was zeer verheugd over de grote opkomst. “We waarderen de inzet van veteranen zeer en het gemeentebestuur wil die waardering ook namens de inwoners graag tonen door dit soort activiteiten samen met betrokkenen te organiseren.”

Tijdens de bijeenkomst maakten diverse lokale veteranen, zowel oude als jonge, onderling voor het eerst kennis. Er waren veteranen van alle leeftijden aanwezig uit de hele gemeente Geldermalsen. Sinds 1940 heeft Nederland ruim 650.000 militairen ingezet tijdens drie oorlogen en meer dan zestig vredesmissies. Nederland heeft momenteel meer dan 110.000 veteranen, in de gemeente Geldermalsen wonen er meer dan 130. Ook aanwezig was een vertegenwoordiging van het nationale Veteraneninstituut. En Gonda van Binsbergen die vrijwilliger is bij Bronbeek in Arnhem, dat ouderenzorg aan oud-militairen van de Nederlandse krijgsmacht en het voormalig Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) biedt en ook een museum heeft.

Het 4 en 5 mei comité Geldermalsen, dat sinds 3 jaar succesvol en grootschalig de 4 en 5 mei activiteiten organiseert, had het initiatief genomen voor deze avond. Voorzitter Annelies Brand: “Militairen die zich voor Nederland hebben ingezet verdienen onze grootst mogelijke erkenning en respect. We geven graag de ruimte voor het opbouwen van lokaal onderling contact.” Veteraan Piet Vastenhout pakt de vervolgorganisatie verder op: “We geven ruimte voor gesprek en het ophalen van herinneringen. Dat doet iedereen op zijn of haar eigen manier, we geven daar in een informele opzet alle ruimte voor. We zijn heel blij dat de burgemeester hiervoor het startschot wilde geven. En we zijn van plan dit twee keer per jaar te gaan organiseren, de veteranen ontvangen daarvoor weer een uitnodiging”.